ESP: Resumen de Miami 85 - Milwaukee 104

Miami 85 - Milwaukee 104